Hundpsykolog Oslo

Nästa utbildning:

Hundpsykolog 2015

29-31 maj  -  Block 1
26-28 juni  -  Block 2
28-30 aug  - Block 3
25-27 sep  - Block 4
23-25 okt  -  Block 5
   6-8 nov  -  Block 6
11-13 dec  -  Block 7
15-17 jan  -  Block 8
19-21 feb  -  Block 9


 

Nästa kursstart 

Hundpsykolog 

Vi har inte satt datum för nästa kursstart än.
 

Nästa kursstart:

Instruktörsgrupp 11

2-3 februari 2013

För samtliga datum på utbildningen, se längst ner på sidan.

Instruktörsgrupp 14

7-8 september 2013

Målet med utbildningen

 

Målet med utbildningen är att du skall förstå hunden och dess beteenden, kunna göra en analys av orsaken, samt arbeta självständigt för ett hållbart resultat.

 

Genom att utbilda er till Hundpsykolog på Hundens Utbildningsakademi kommer ni få tillgång till senaste rön från experter inom hundens beteende och klickerträning från USA, då vi samarbetar med hundtränare och hundpsykologer i USA.
 

Utbildningens omfattning

 

För oss är hund och människa och deras interagerande det absolut viktigaste och därför ser vi dem som ett team och en helhet. Den enes problem blir den andres.

 

En hundpsykologutbildning är en fördjupning och påbyggnad av det du redan har lärt dig och arbetar med som instruktör. De flesta som läst till hundpsykolog säger senare att den kunskapen känns näst intill omöjlig att leva utan som hundinstruktör. Våra klienter är som regel de samma, eftersom ett hundproblem är allt som hundens ägare uppfattar som ett problem. Det kan vara små saker som att hunden drar i kopplet, till komplicerade stereotypa beteenden.

 

I arbetet som hundpsykolog är det viktigt att kunna analysera vad problemet kan bero på för att få bukt med orsaken, samtidigt som det är viktigt att även kunna arbeta med ett problem som vi inte alls kan förstå orsaken till.

 

Att vara hundpsykolog är något av ett detektivarbete där det gäller att hela tiden kunna tänka i nya banor och snabbt komma på lösningar som kan fungera för just den ägaren och just den hunden.

 

Under utbildningen tränar vi oss på intervjuteknik för att få fram den information vi kan tänkas behöva i varje unikt fall. Vi funderar över olika individuella träningsprogram och hur vi kan bygga upp dessa för såväl hund som ägare.

 

Vi studerar hundars beteende och språk, utforskar rädsla, aggression, separationsångest, ljudupplevelser, stress, under- och överstimulering samt vanliga problem och dess olika lösningar.

 

En orsak till problembeteenden kan hundens ohälsa vara, därför går vi grundligt igenom hundens anatomi och lär oss att titta på rörelser för att kunna veta när vi bör skicka hunden vidare till veterinär eller hundfysioterapeut.

 

Vi arbetar näst intill uteslutande med klickerträning i vårt arbete med att få lösningar på problembeteenden och lär garanterat INTE ut några gamla förlegade bestraffningsmetoder.

Utbildningen består av 12 helger på skolan, samt hemuppgifter som skall göras i form av arbete med hundar som har olika typer av problem, samt läsning av litteratur. Lördagar kl. 10-18 och söndagar kl. 10-17.
 

Förkunskapskrav

Hundinstruktör. För vissa instruktörsutbildningar kräver vi komplettering innan, hör med oss om din utbildning är tillräcklig.

Som regel gäller detta "inlärningspsykologi" och "klickerträning", vilket kompletteras med 2 x 3 dagar.

Hemarbete

Utöver arbetet på skolan skall även en hel del hemarbete göras och redovisas, allt för att du skall få en så bred utbildning som möjligt. Böcker läses som komplement till det vi går igenom på lektionerna, arbete skall utföras med så kallade projekthundar.
 

Examen & diplomering

För att du ska bli diplomerad ska du ha deltagit på samtliga helger och gjort hemuppgifterna.

Under utbildningens gång jobbar vi även med hundar på skolan. Först får ni se hur vi jobbar, därefter blir ni mer och mer delaktiga i arbetet. Även denna del av utbildningen är en viktig del av själva examinationen.
 

Lärarna

Natasja Ravenklint, hundpsykolog, hundinstruktör, klickerinstruktör, mm.


Malvina Ravenlint, hundfysioterapeut, bassängtränare, hundpsykolog, mm.

 

Samtliga lärare är utbildade i såväl Sverige som USA. De är måna om att alltid hålla sina kunskaper uppdaterade och fortbildar sig varje år. Läs mer om deras utbildning.
 

Pris & Betalning

39.000 NOK

 

4.500 NOK i handpenning i samband med anmälan till utbildningen, därefter betalas 4.333 NOK inför varje kurstillfälle.
 

Boende

Enkel övernattning kan ordnas utan extra kostnad.

De olika blocken

Block 1 - Vad är hundpsykologi?

Vad är en hundpsykolog? Hur har hundpsykologin tagit form genom historien? Vi sätter saker i historiskt perspektiv.

Det finns många fördomar om en hundpsykolog. "Lägger ni hunden på soffan och pratar med den?" (haha) Hur jobbar en hundpsykolog och vad gör en hundpsykolog INTE?

Vad letar hundpsykologen efter för pusselbitar? Vilket perspektiv är det viktigaste för oss, och vad skiljer vår grund från till exempel veterinärens eller etologens?

Vi tittar på den traditionella hundpsykologin och jämför den med den moderna. Hur skiljer de sig åt, vilka är likheterna. Vilken modell vill du jobba enligt?


För att komma fram till vad som är problemet måste vi fråga hundägaren. Vad är viktigt att tänka på, vilka frågor måste ställas och hur ska det göras? Vi tittar lite närmare på intervjuteknik

Som hundpsykolog ställs vi inför en rad etiska frågor. Hur kan de se ut, och hur ska vi handskas med de svåra frågorna?
 

Block 2 - Beteendeanalys

Beteendeanlays är ett sätt att närma sig hundproblematik. Vi tittar närmare på vad detta är för något och hur vi kan använda oss av detta redskap.

Som hundpsykolog är det främst den tvåbente vi jobbar med. Vi måste nå människan för att kunna hjälpa hunden. Vi måste få den tvåbente att göra det som krävs för hundens skull. Hur gör vi det? Finns det varningsklockor för att det kommer att bli svårt, och kan vi vända det, så att vi kan hjälpa hunden?
 

Block 3 - Hundmötes-problematik

Ett av de vanligaste problemen som hundägare har och som till och med ofta leder till stora problem och kanske även avlivning, är hundar som har svårt att möta andra hundar. Vi ägnar en hel helg åt denna problematik i teori och praktik, så att du lär dig att lösa detta enbart med hjälp av positiv förstärkning.

 

Block 4 - Människomötes-problematik

Många hundar har fått dåliga erfarenheter av människor, eller inte någon erfarenhet alls, på grund av bristfällig eller ingen socialisering. Dessa hundar lider som regel oerhört. Med hjälp av positiv förstärkning och andra moderna mjuka metoder lär vi dessa hundar att få tilltron tillbaka.
 

Block 5 - Rädsla och aggression

Av vår erfaranhet är rädsla den vanligaste orsaken till att hundägare söker hjälp av hundpsykolog. Rädsla ger dock ofta sken av att vara något annat, ofta aggression. Under den här helgen går vi till botten med rädsleproblematiken.


Aggression är egentligen inte ett vanligt problem bland hundar, även om en hunds beteende ofta kan se aggressivt ut. Under denna helg tittar vi på de olika typerna av aggression som man har identifierat och även andra former av mer ovanlig aggression.

 

Block 6 - Stress, stressrelaterade diagnoser och hälsa

Detta block fokuserar vi på stress, ett fenomen som vi blivit allt mer uppmärksamma på. Många problem beror på stress, vi lär oss att känna igen symptomen och hitta lösningar. Denna helg tittar vi också närmare på de olika former av medicinska hjälpmedel som finns till hands.

Vi fortsätter också att födjupa oss inom hundens hälsa.

 

Block 7 - Aktivering, berikning och etologi

Under denna helg går vi igenom lite olika sätt att aktivera och berika hunden och dess fantastiska nos. Vi ger en inblick i hur det går till att lägga olika former av spår och hur man arbetar i ett noslaboratorium, och mycket mer.

Vi fördjupar oss inom etologin. Hunden är en enorm framgångssaga! Jämför vargens spridning med hundens, så får du se! Hur kommer detta sig och vilka förändringar har hunden genomgått på vägen? För att förstå hunden ännu lite bättre tittar vi också närmare på vargen och dess beteende. Är du medveten om att mycket av det vi trodde om varg har visat sig vara osant, när vi fått lära oss mer om vargen? Är du rent av en av dem som har felaktiga teorier som ligger bakom hur du ser på hund?
 

Block 8 - separationsångest, skall och jakt

Separationsångest, skallproblematik och jaktproblematik är tre oerhört vanliga problem som har sin grund i att hunden är en hund, och att den har naturliga beteenden som inte är önskvärda av oss människor. Vad kan vi göra för att hjälpa hunden med dessa problem?

De stora flertalet av hundar har problem med separationsångest. Vi tar en grundlig titt på detta problem och lägger upp en hållbar plan som kan användas både för hunden som redan har problem, som för den nyblivna hundägaren som ännu inte fått problem och vill göra allt rätt från början.
 

Block 9 - examination

Den avslutande delen av utbildningen består av en sammanfattning och slutprov, men mest av allt ägnar vi oss åt att ta del av de examensarbeten som gjorts under året.