Hundinstruktör

2006 startade Natasja Ravenklint vår första instruktörsutbildning, med målsättningen att göra en sådan utbildning precis så som hon själv hade velat ha den.

2007 började Malvina sin instruktörsutbildning på Hundens Utbildningsakademi, som hon sedan kom att bli en del av. Hon tyckte att utbildningen var mycket bra, men att den kunde bli ännu bättre. Tillsammans började de fundera över vilka justeringar som borde göras, och idag är utbildningen precis så som de vill att den ska vara.

En av de största förändringarna var att grupperna blev mindre, från ca 18 elever till 8-10. Små grupper borgar för att alla ska bli sedda och få sina behov tillfredsställda och bli riktigt duktiga instruktörer. För att denna förändring skulle kunna göras togs de externa lärarna bort, eftersom priset på utbildningen annars hade blivit tvungen att höjas med näst intill det dubbla. Hundens Utbildningsakademi tyckte då att det var bättre att eleverna själva valde vilka de ville lyssna på utöver själva utbildningen.

2017 kom nästa stora förändring av utbildningen, då vi införde att delar av utbildningen sker på distans, för att på det viset få mer tid att ägna oss åt praktiska övningar när vi träffas. Distanslektionerna kan dessutom ses om igen för repetition, vilket uppskattades av de elever som först testade konceptet.

Våra elever är våra ansikten utåt!

För oss är du som går hos oss våra främsta reklampelare. Vi satsar ytterst lite på reklam, utan hoppas att vår "produkt" ska tala för sig själv. Om våra elever är duktiga har vi gjort ett bra jobb, om våra elever inte är det, har vi gjort ett dåligt jobb. Svårare än så är det inte. Vi är naturligtvis väldigt måna om att våra elever ska bli väldigt duktiga och på det viset vara vår garanti utåt.

Våra elever är inte våra konkurrenter, utan våra kollegor. Vissa blir lite mer kollegor än andra och blir en del av vårt företag genom att arbeta under vårt namn. För att jobba under oss ska du vara duktig, fungera bra tillsammans med oss och vår ideologi, vilja satsa på hunderiet, samt bo på en plats som är lämplig för vår expansion.

Våra utbildningar består av ett antal olika block. Nyhet från och med 2017: Vissa block sker på skolan, medan andra block kommer hem till dig via förläsningar på mejlen. På det sättet kommer vi ha mer tid att ägna oss åt praktiska övningar när vi träffas. Vi har under hösten 2016 testat detta, vilket mottogs mycket positivit, till och med över förväntan. Visst hemarbete kommer på detta sätt att plockas bort, och ersättas av lärarledd undervisning på skolan.

Läs mer detaljerat om utbildningen under respektive ort.