Ystad

Problemutredning

Om du bor i Skåne, eller är villiga att resa hit, och behöver hjälp med något särskilt problem som inte kan lösas på någon av våra kurser, så rekommenderar vi en så kallad problemutredning. Det kanske handlar om en rädd eller aggressiv hund, eller en hund som blir ett nervvrak vid nyår, eller som jagar bilar, eller något helt annat. Ett hundproblem definieras genom att ägaren upplever beteendet som ett problem.

 

Målet med utredningen är att du skall förstå problemet och dess orsak, att lära dig att arbeta för att nå ett hållbart resultat, och att självständigt kunna jobba vidare för att kunna ge dig och din hund ett trevligt liv tillsammans.

 

För oss är det viktigt att se hela hunden och därför jobbar alltid hundpsykolog och hundfysioterapeut tillsammans.

Natasja Ravenklint har jobbat som hundpsykolog sedan 2003 och utbildar även själv hundpsykologer. Till en hundpsykolog vänder du dig om du har något problem med din hund. Vad som är problem är det du som avgör. Om problemet är av mindre karaktär, till exempel att hunden drar i kopplet eller inte kommer på inkallning, rekommenderar vi att ni väljer privatträning. Om problemen däremot är fler eller av mer allvarlig karaktär, så är det en problemutredning som bör göras.

Hur går det till?

Vi träffas i våra lokaler i Brösarp för att prata om hunden. I de flesta fall har vi först skickat ut ett frågeformulär som ni har fyllt i, eller så fyller ni i det som finns här på hemsidan och vi läser igenom det innan ni kommer på plats, så att vi på det viset kan skapa oss en uppfattning av problemet. 

 

Frågorna är underlaget för själva utredningen. Det är med hjälp av dessa frågor som vi letar efter orsaken till problemet och därmed vet vad vi skall börja träna. På det sättet kan vi nå ett långsiktigt resultat, eftersom vi jobbar utifrån orsaken till beteendet och inte med symtomen.

Första mötet

När ni har fyllt i formuläret och vi har hunnit läsa det och skapa oss en uppfattning om problemet, träffas vi, antingen i våra lokaler i Brösarp, eller hemma hos er. Vi har då möjlighet att ställa följdfrågor och ni kan förtydliga era svar.

 

När vi har pratat klart går vi igenom några övningar som är anpassade för just er hund och hundens problem, dessa övningar har ni sedan i uppgift att träna på tills nästa möte.

 

Tid för första mötet: ca 2-3 timmar.
 

Andra mötet

Denna träff sker 1-2 veckor efter att vi har träffats första gången, så att vi omedelbart vet om träningen går åt rätt håll eller inte. Vi börjar med att kontrollera hur det har gått sedan sist. Har det blivit några framsteg? Hur ser träningen ut idag? Om vi är nöjda med träningsutvecklingen fortsätter vi på inslagen linje, annars modifierar vi den.

 

Vi jobbar vidare och lägger på ytterligare steg i träningen mot önskat mål, detta är er individuella träningsplan som vi sedan följer.

 

Om vi anser att det är nödvändigt att titta på problemet i hemmiljön gör vi detta, och i så fall tillkommer kostnad för restid och reskostnad.

 

Tid för andra mötet: ca 1 timme.
 

Tredje mötet

Ännu en uppföljning (oftast ganska snart efter andra träffen). Hur har träningen gått, vad behöver ni fortsatt hjälp med? Går träningen i rätt riktning? Vi kontrollerar hur det ser ut och vad som kan förbättras.

 

Tid för tredje mötet: ca 1 timme.
 

Fjärde mötet

Denna träff bestämmer du själv om du vill ha kort efter de andra tillfällena, eller om du vill spara det till ett senare tillfälle för uppföljning något längre fram. Kanske har du stött på något nytt problem som du behöver hjälp med att lösa. De flesta som går hos oss har nu kommit så långt att de väljer att jobba vidare självständigt och spar de sista mötet till senare.
 

Pris för en problemutredning

2900 kr inkl. moms. Vid eventuellt besök i hemmet (om det bedöms som nödvändigt) tillkommer extra kostnad för restid och milersättning eller 16 klipp på Hundklippet.

 

Detta är ett paketpris. Om kunden väljer att avbryta utredningen återbetalas ej avgiften.
 

Vi hjälper dig!

Natasja Ravenklint

Hundpsykolog

Malvina Ravenklint

Hundfysioterapeut och hundpsykolog

Utredningsformulär

Om du redan nu vet att det är en problemutredning ni behöver, så kan du börja med att fylla i formuläret som ligger till grund för detta här.

 

Vissa frågor kan verka irrelevanta, men kan visa sig vara avgörande för att lösa problemet. Det är därför viktigt att ni tar er tid att svara på frågorna så ärligt som möjligt, för att på det viset ge en rättvis bild av hundens situation.

 

Länk till problemutrednings-formulär.

Anmäl dig här!

Obs! Behöver EJ göras om du redan fyllt i problemutredningsformuläret via länken till vänster.


  • Gärna mobil

  • Om du blivit rekommenderad att gå till oss, vem rekommenderade dig?