Klickerinstruktör Ystad

Nästa utbildning:

Klickerinstruktör

24-25 sep 2016
10-14 okt (hönsläger)
10-11 dec
18-19 feb
22-23 april
10-11 juni
29-30 juli
9-10 sep
4-5 nov
13-14 jan
7-8 april

Nästa kursstart 

24-25 september 2016

Nästa kursstart:

Instruktörsgrupp 11

2-3 februari 2013

 

För samtliga datum på utbildningen, se längst ner på sidan.

 

Instruktörsgrupp 14

7-8 september 2013

Målet med utbildningen

Vill du lära dig mer om klickerträning, bli en duktig och självständig klickertränare och instruktör? Vill du verkligen förstå hur du skall göra och varför du skall göra det? Då rekommenderar vi vår utbildning till klickerinstruktör.

Utbildningens omfattning

Utbildningen består av 10 helger på skolan, samt ett fem dagars hönsläger i Brösarp, där vi med hjälp av hösen blir bättre tränare och förstår hur inlärning verkligen fungerar. 

Hemarbete

Utöver arbetet på skolan skall du träna med din hund, samt ha en kurs. Mellan varje kurstillfälle har du praktiska uppgifter som du ska lösa och redovis vid nästa kurstillfälle.

Böcker läses som komplement till det vi går igenom på lektionerna.

Examen & diplomering

 

Under utbildningens gång kommer diagnostiska prov delas ut för att på det viset ge oss bevis för att inlärningen sker i den takt som det är tänkt och att hela gruppen hänger med på undervisningen.

 

Under sista helgen avslutas utbildningen även med praktiskt och teoretiskt prov.

 

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du diplom som klickerinstruktör om du är hundinstruktör sedan tidigare, och klickertränare om du inte har någon tidigare instruktörsutbildning.

Lärarna

Natasja Ravenklint, hundpsykolog, hundinstruktör, klickerinstruktör, mm.


Malvina Ravenlint, hundfysioterapeut, bassängtränare, hundpsykolog, mm.

 

Samtliga lärare är utbildade i såväl Sverige som USA. De är måna om att alltid hålla sina kunskaper uppdaterade och fortbildar sig varje år. Läs mer om deras utbildning.

Pris & Betalning

26.000 kr inkl. moms.

 

Betalningen sker med en anmälningsavgift på 4500 kr, därefter 1800 kr vid varje kurstillfälle och 3500 kr för hönslägret i Brösarp.

Övernattning

Övernattning kan ordnas för 150 kr/natt. Bokas genom oss.

Förkunskapskrav

Om du vill bli klickerinstruktör krävs att du sedan tidigare har en instruktörsutbildning, om du däremot nöjer dig med diplom som klickertränare finns inte något förkunskapskrav, då räcker det med att du vill fördjupa dig med klickerträning.

De olika blocken

Block 1 - introduktion

Inlärningspsykologi och klickergrammatik. Vi tittar närmare på inlärningspsykologin, eftersom den är så central att känna till om vi verkligen ska förstå oss på klickerträningen.

Vi fördjupar oss också i klickergrammatiken och de olika inlärningsteknikerna som vi kan använda oss av, såväl som i teori som praktik.

Vad är det för skillnad på en signal och ett kommando? Om du ska få ut riktigt mycket av klickerträningen handlar det om att ha beteenden på signal, så att du därmed kan kontrollera dem.
 

Block 2 - Hönsläger

Under fem dagar är våra lärare höns. De ska nu få oss att förstå de olika inlärnings-psykologiska mekanismerna i praktiken. Hur fungerar positiv förstärkning? Hur viktigt är det med rätt tajming? Kan man använda sig av negativ bestraffning och vad kan de få för konsekvenser?

Detta fem dagars läger handlar om tajming och diskriminering.
 

Block 3 - Signalen som markör

Under detta block tittar vi närmare på hur vi får signalerna att fungera. Vi jobbar mot stimulus kontroll, och förfinar signalarbetet.

Vi fortsätter även att forma beteenden och ser hur man kan binda ihop beteenden med hjälp av signaler.
 

Block 4 - Precision, latens & fart

Ett så kallat flytande beteende består av tre delar, precision, latens och fart. Detta block jobbar vi med dessa tre delar.
 

Block 5 - Signalera mera

Vi fortsätter att titta mer på signaler, detta otroligt viktiga ämne. Hur gör man när man byter signal? När ska man byta signal? Hur ska man välja signal?
 

Block 6 - Förgiftade signaler

Förgiftade signaler kan vara ett stort problem. Vi tittar på vad det är och vad man gör när det uppstår.

Detta block tittar vi också mer på vad vi ska tänka på när vi observerar djuret vi ska träna.
 

Block 7 - Enklare kedjor

Nu har vi kommit så pass långt i träningen att vi kan börja binda ihop våra beteenden till lite längre kedjor. Vi ser hur det ska gå till, så att hunden känner sig belönad genom hela kedjan.
 

Block 8 - Kursupplägg 

Vad ska du tänka på när du ska förmedla klickerträning till andra? Vi jobbar med att ta fram en kursplan som du kan följa när utbildningen är klar.
 

Block 9 - Svårare kedjor

Tidigare har vi jobbat med lite lättare kedjor. Nu ska vi få dem längre och med lite mer avancerade beteenden.
 

Block 10 - Komplexa beteenden

Hundar tänker inte som vi. De har inte samma förmåga att uppfatta vissa saker som vi har, men vi kan lära dem mer än vad man hittills trott.

Vad sägs om att få hunden att gå och hämta den stora bollen, istället för den lilla, alltså att lära hunden konceptet "storlek"?
 

Block 11 - Examination

När vi spenderat ett år tillsammans och du fått mängder med kunskaper är det dags för examination. Den består av teoretiskt och praktiskt prov.

 

När du är klar med detta kan du med högt buret huvud titulera dig själv Dipl. Klickerinstruktör.

 

Grattis och välkommen in i vårt gäng!