Hundpsykolog Brösarp

Nästa utbildning:

Hundpsykolog 8, startar 2016
17-18 sep 
8-9 okt
12-13 nov
3-4 dec
21-22 jan
4-5 feb
4-5 mars
1-2 april
13-14 maj
3-4 juni
8-9 juli
19-20 aug
 

Nästa utbildning startar

Hundpsykolog 8

17-18 sep 2016

För samtliga datum på utbildningen, se den vänstra kolumnen.

Nästa kursstart:

Instruktörsgrupp 11

2-3 februari 2013

 

För samtliga datum på utbildningen, se längst ner på sidan.

 

Instruktörsgrupp 14

7-8 september 2013


Målet med utbildningen

 

Målet med utbildningen är att du skall förstå hunden och dess beteenden, kunna göra en analys av orsaken, samt arbeta självständigt för ett hållbart resultat.

 

Genom att utbilda er till Hundpsykolog på Hundens Utbildningsakademi kommer ni få tillgång till senaste rön från experter inom hundens beteende och klickerträning från USA, då vi samarbetar med hundtränare och hundpsykologer i USA.
 

Utbildningens omfattning

 

För oss är hund och människa och deras interagerande det absolut viktigaste och därför ser vi dem som ett team och en helhet. Den enes problem blir den andres.

 

En hundpsykologutbildning är en fördjupning och påbyggnad av det du redan har lärt dig och arbetar med som instruktör. De flesta som läst till hundpsykolog säger senare att den kunskapen känns näst intill omöjlig att leva utan som hundinstruktör. Våra klienter är som regel de samma, eftersom ett hundproblem är allt som hundens ägare uppfattar som ett problem. Det kan vara små saker som att hunden drar i kopplet, till komplicerade stereotypa beteenden.

 

I arbetet som hundpsykolog är det viktigt att kunna analysera vad problemet kan bero på för att få bukt med orsaken, samtidigt som det är viktigt att även kunna arbeta med ett problem som vi inte alls kan förstå orsaken till.

 

Att vara hundpsykolog är något av ett detektivarbete där det gäller att hela tiden kunna tänka i nya banor och snabbt komma på lösningar som kan fungera för just den ägaren och just den hunden.

 

Under utbildningen tränar vi oss på intervjuteknik för att få fram den information vi kan tänkas behöva i varje unikt fall. Vi funderar över olika individuella träningsprogram och hur vi kan bygga upp dessa för såväl hund som ägare.

 

Vi studerar hundars beteende och språk, utforskar rädsla, aggression, separationsångest, ljudupplevelser, stress, under- och överstimulering samt vanliga problem och dess olika lösningar.

 

En orsak till problembeteenden kan hundens ohälsa vara, därför går vi grundligt igenom hundens anatomi och lär oss att titta på rörelser för att kunna veta när vi bör skicka hunden vidare till veterinär eller hundfysioterapeut.

 

Vi arbetar näst intill uteslutande med klickerträning i vårt arbete med att få lösningar på problembeteenden och lär garanterat INTE ut några gamla förlegade bestraffningsmetoder.

Utbildningen består av 12 helger på skolan, samt hemuppgifter som skall göras i form av arbete med hundar som har olika typer av problem, samt läsning av litteratur. Lördagar kl. 10-18 och söndagar kl. 10-17.
 

Förkunskapskrav

Hundinstruktör. För vissa instruktörsutbildningar kräver vi komplettering innan, hör med oss om din utbildning är tillräcklig.

Hemarbete

Utöver arbetet på skolan skall även en hel del hemarbete göras och redovisas, allt för att du skall få en så bred utbildning som möjligt. Böcker läses som komplement till det vi går igenom på lektionerna, arbete skall utföras med så kallade projekthundar.
 

Examen & diplomering

För att du ska bli diplomerad ska du ha deltagit på samtliga helger och gjort hemuppgifterna.

Under utbildningens gång jobbar vi även med hundar på skolan. Först får ni se hur vi jobbar, därefter blir ni mer och mer delaktiga i arbetet. Även denna del av utbildningen är en viktig del av själva examinationen.
 

Lärarna

Natasja Ravenklint, hundpsykolog, hundinstruktör, klickerinstruktör, mm.


Malvina Ravenlint, hundfysioterapeut, bassängtränare, hundpsykolog, mm.

 

Samtliga lärare är utbildade i såväl Sverige som USA. De är måna om att alltid hålla sina kunskaper uppdaterade och fortbildar sig varje år. Läs mer om deras utbildning.
 

Pris & Betalning

39.000 kr inkl. moms.

 

6600 kr i handpenning i samband med anmälan till utbildningen, därefter betalas 2.700 kr inför varje kurstillfälle.
 

Boende

Övernattning kan ordnas för 150 kr/natt. Bokas genom oss.

De olika blocken

Block 1 - Intervjuteknik

Ett av de viktigaste verktygen vi har som hundpsykologer är att ställa de rätta frågorna. Under den här helgen jobbar vi med olika tekniker och sätt att tänka, för att just du skall hitta de frågorna och den intervjuteknik som är rätt för dig.
 

Block 2 - Kategorisering, analys och utredning

 

Denna helg fortsätter vi att arbeta med att titta på de olika verktyg man kan tänkas använda sig av som hundpsykolog. Vi tittar på olika former av kategoriseringar och analyser medan vi lär oss att utreda en hund som har problem.

 

Block 3 - Etologi

Vi fördjupar oss inom etologin. Hunden är en enorm framgångssaga! Jämför vargens spridning med hundens, så får du se! Hur kommer detta sig och vilka förändringar har hunden genomgått på vägen? För att förstå hunden ännu lite bättre tittar vi också närmare på vargen och dess beteende. Är du medveten om att mycket av det vi trodde om varg har visat sig vara osant, när vi fått lära oss mer om vargen? Är du rent av en av dem som har felaktiga teorier som ligger bakom hur du ser på hund?

Block 4 - Småproblem & lösnignar, hälsa

 

Som hundpsykolog får man inte alltid svåra och komplicerade fall, väldigt ofta är det relativt små problem som orsakar stora problem i hundens familj. Med ganska små medel kan dessa lösas, om man bara vet hur.

 

Block 5 - Hundmötesproblematik

 

Ett av de vanligaste problemen som hundägare har och som till och med ofta leder till stora problem och kanske även avlivning, är hundar som har svårt att möta andra hundar. Vi ägnar en hel helg åt denna problematik i teori och praktik, så att du lär dig att lösa detta enbart med hjälp av positiv förstärkning.

 

Block 6 - Rädsla

 

Av vår erfaranhet är rädsla den vanligaste orsaken till att hundägare söker hjälp av hundpsykolog. Rädsla ger dock ofta sken av att vara något annat, ofta aggression. Under den här helgen går vi till botten med rädsleproblematiken.

 

Block 7 - Aggression

Aggression är egentligen inte ett vanligt problem bland hundar, även om en hunds beteende ofta kan se aggressivt ut. Under denna helg tittar vi på de olika typerna av aggression som man har identifierat och även andra former av mer ovanlig aggression.
 

Block 8 - Människomötes-problematik

 

Många hundar har fått dåliga erfarenheter av människor, eller inte någon erfarenhet alls, på grund av bristfällig eller ingen socialisering. Dessa hundar lider som regel oerhört. Med hjälp av positiv förstärkning och andra moderna mjuka metoder lär vi dessa hundar att få tilltron tillbaka.

 

Block 9 - Stress och stressrelaterade diagnoser, hälsa

Detta block fokuserar vi på stress, ett fenomen som vi blivit allt mer uppmärksamma på. Många problem beror på stress, vi lär oss att känna igen symptomen och hitta lösningar. Denna helg tittar vi också närmare på de olika former av medicinska hjälpmedel som finns till hands.
 

Block 10 - Aktivering & berikning

 

Under denna helg går vi igenom lite olika sätt att aktivera och berika hunden och dess fantastiska nos. Vi ger en inblick i hur det går till att lägga olika former av spår och hur man arbetar i ett noslaboratorium, och mycket mer.

 

Block 11 - Skall och jakt

Två vanliga, etologiskt självklara och hos många raser framavlade beteenden, som ändå ställer till många bekymmer för hundägare står i centrum denna helg. Vi tittar på olika typer av skall och hur man kan lösa dem, och jobbar med olika typer av jaktproblematik och lösningar.
 

Block 12 - Examination

Den avslutande delen av utbildningen består av en sammanfattning och slutprov.