HMT®-testledare

Vad kännetecknar en god "hundmedborgare" i vårt moderna, svenska samhälle?

Vi tror att en grundläggande och fungerande vardagslydnad är avgörande och viktig för att hunden fortsättningsvis ska vara accepterad och ha kvar sin plats i vårt samhälle. Du kan nu få ett konkret bevis, ett diplom och ett "körkort", för att just din hund är en god hundmedborgare genom att delta i Hundmedborgartestet!

Nu introducerar vi Hundmedborgartestet i Sverige. Det används sedan några år ibland annat USA och Canada, oftast med aktivt stöd av delstatsparlament och andra myndigheter samt amerikanska kennelklubben AKC. Här i Norden är testet använt i Finland.

Vi vill understryka att testet absolut inte är en inbördes tävling, och det krävs inte heller någon tävlingsmässig precision i utförandet av de olika momenten. Testet är inte heller på något sätt att jämföra med de mentaltester och andra lämplighetstester som används inom till exempel SBK.

För att erhålla diplom och det inplastade körkortet erfordras godkänt resultat på samtliga delmomenten, och är det så att hund och ägare behöver träna lite till på ett speciellt moment är man välkommen pröva igen vid senare tillfälle. Allt sker i en positiv anda, så ingen behöver "misslyckas", men däremot få ett kvitto på vad man bör träna på lite extra, tills man gör om testet.

Testet består av tio delmoment som är utformade som vardagliga företeelser.

Det visar hur hunden hanterar dessa händelser i vardagen.

För att erhålla diplom erfordras godkänt resultat på samtliga delmomenten.

Det är alltså inga konstigheter utan sådana situationer som hundägaren kan möta under en alldeles vanlig promenad med sin hund. Det krävs ändå att hunden tränats i varierande miljöer, att hundägaren förmått ge den en grundtrygghet att möta dessa situationer.

Genom att bli testledare för Hundmedborgartestet är du med i en positiv rörelse för hundens plats i samhället. Var med och sprid detta du också!

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig en god kännedom om vad HMT står för och dess bakgrund i Canine Good Citizen, grundkonceptet som utvecklats av Amerikanska Kennelklubben.

 

Vi går igenom testets samtliga 10 moment i teori och praktik.

 

Du får göra en första bedömning av ett ekipage i ett riktigt test.

 

Vi redogör för det material som skall ingå i den certifierade HMT kurs som du har rätt att hålla i efter att utbildningen är genomgången.

 

Du får lösenord till det material som finns på den officiella sidan och som gör det lätt för dig att sprida HMT vidare på ett professionellt sätt.

 

Du får dessutom rätt att finnas med och annonsera dina kurser på HMTs officiella hemsida.

 

Utbildningen omfattar två heldagar på skolan.

Utbildning 2014

Nästa utbildning är dessvärre inte schemalagd än.

Pris

2.500 kr inkl. moms.

Lärare

Någon eller några av följande lärare:

Natasja Ravenklint
Malvina Ravenklint