ÖSTERLEN

Instruktör:
yve alkeborn

Nästa kursstart:
nya datum kommer snart
Tid: 
Datum: 
Antal: 3-6 ekipage 

hantering utan stress

Är det inte kul att klippa klorna? Är det en kamp att få rensa öronen eller ta tempen? Blir din hund stressad redan i väntrummet hos veterinären?
Det behöver inte vara så!
Ge din hund en snäll förändring, gå en hanteringskurs!
Under kursen arbetar vi med att bygga upp en positiv koppling för hunden till dessa situationer och beteenden, detta för att minska stressen och de negativa förväntningar som tex ett veterinärbesök kan ge.
Vi använder oss av är olika tricks och övningar som, förutom att vara roliga cirkuskonster, motsvarar sådant som ingår i hantering hemma och hos veterinären.

Innehåll

Beteenden vi arbetar med och lär oss:
- Partyhatt
- Vacker tass
- Sko liten häst
- Spela död
- Haka i hand
- Visa tänder
- Kramas
Där ex Partyhatt är en träning för munkorg, Vacker tass tränar blodprovstagning och kloklipp, Visa tänder tränar munvisning och munundersökning osv.

Kursens omfattning

Leka doktor är på 2 ggr á 3 timmar = 6 timmar
Teori och praktik varvas. Kort paus med fika ingår!

Pris

1500 kr
 

Anmäl dig här!


  • Gärna mobil
  • Vem rekommenderade just oss?
  • Skäller hunden mycket, har den svårt för andra hundar, gillar den inte att leka? Då berättar du det här.
  • Anmälan till datumsatt kurs är bindande och eventuell avanmälan ska ske skriftligt. Vid avanmälan senast 15 dagar innan kursstart tas 50 % av kursavgiften ut. Vid avanmälan senare än 15 dagar innan kursstart kvarstår full deltagaravgift. HUAhund Österlen har rätt att låta andra fritt nyttja avanmälda betalda platser.